page title img

AVÍS LEGAL

Política de privacitat

AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI‐CE), l'entitat Raó Social li informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular de este sitio web es: FERRAN ALBERT BELLVER - d'ara en avant: VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES NIF: 22.629.604L Domicili social: CARRER TEROL,8-11 46008-València

PROTECCIÓ DE DADES

L'empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establit les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seues dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l'atenció a l'usuari, tant administrativa com a comercial. VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seua disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES. estem tractant les seues dades personals per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats.

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES o als seus llicenciadors als quals l'USUARI puga tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anara necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:
(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic‐il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per a la seua publicació. En qualsevol cas, VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.)..

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en el les pàgines de VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposaren enllaços o *hipervínculos feia altres llocs d'Internet, VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervíncles o altres llocs d'Internet..

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

POLÍTICA DE COOKIES

Una cookie és un arxiu d'informació que el servidor d'aquest lloc web envia al dispositiu (ordinador, *smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per a emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip.

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament amb la finalitat de millorar la navegació de l'usuari en el lloc web, sense cap tipus d'objecte publicitari o similar.

VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES, a través de les cookies no arreplega dada personal algun. Totes les cookies, excepte les utilitzades pel sistema d'estadístiques Google Analytics són temporals i desapareixen en concloure la sessió.

L'usuari podrà, en qualsevol moment, triar què cookies vol que funcionen en aquest lloc web mitjançant:

a) La configuració del navegador; (indicar enllaç en cada navegador per a habilitar o deshabilitar cookies) b) Eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seua desactivació. Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privadesa que puguen tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

L'acceptació de la present política implica que l'usuari ha sigut informat d'una forma clara i completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) així com que VALÈNCIA EN DIAPOSITIVES disposa del consentiment de l'usuari per a l'ús de les mateixes tal com estableix l'article 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI‐CE)